Nota informativa cotizacions de RTVV a la Seguretat Social

Inspeccio

Companys, abans de res, felicitar-vos per l’èxit de la concentració a la Inspecció de la Seguretat Social del passat dia 17, per tal de presentar la corresponent denúncia individual. L’empresa no ha respectat “amb tots els treballadors” de RTVV i les seues societats TVV i RAV, la normativa vigent pel que fa a les bases de cotització durant els últims 24 o 30 mesos, amb la finalitat d’evitar la presentación indiscriminada de denúncies, que contribuisquen a col·lapsar organismos.

Durant la presentación massiva de denúncies es va citar a responsables de la plataforma a una reunió amb la cap provincial adjunta de la inspecció de treball i seguretat social i aquesta és la información que ens van transmetre:

1. Qualsevol extreballador o treballador de Radiotelevisió Valenciana SAU, que pensé que està afectat per aquest frau pot presentar denúncia individual davant la inspecció de treball i seguretat social, si així ho creu oportú o si el seu advocat així li ho recomana.

2. Que encara que no es presente denúncia individual, la inspecció està tramitant les denúncies presentades individualment, com una denúncia col·lectiva, en detectar que el frau que hem denunciat afecta a un gran nombre de treballadors.

3. Una vegada realitzades les comprovacions per tal de verificar que s’han subsanat les errades detectades en les bases de cotització i després de comprovar que els conceptes retributius están ben aplicats, la inspecció realitzarà un informe vinculant i previ pagament per RTVV de les quantitats defraudades, aquest informe ens será remès.

4. Que quasi amb tota seguretat no existirà una resposta individual a les demandes si no que la inspecció proporcionarà una resposta col·lectiva, sota la següent fòrmula, el informe anirà a nom d’un dels demandants i altres.

5.- Una vegada es dispose de la corresponent resolución, es farà arribar a tots els demandants i a la resta d’associats a través de la plataforma Mildenou, i a la resta de treballadors a través de les seccions sindicals.
Es va preguntar a la reunió, si aquesta fòrmula era compatible amb les exigències del SEPE, a l’hora de presentar les reclamacions per a que es revise l’import de la prestació per desocupació i de les cotitzacions corresponents, la cap adjunta provincial ens ha assegurat que:

6. L’empresa ha d’ingressar les quantitats defraudades i aportar la corresponent relació de treballadors afectats, a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

7. L’empresa haurà de remetre al SEPE un nou certificat de les bases de cotització de contingències comunes i desocupació.

8. La inspecció notificarà al SEPE la resolución de la denuncia contra RTVV.

9. Amb la còpia de la resolución de la denuncia s’haurà de sol·licitat davant el SEPE, en el cas en què corresponga, la revisió de la quantitat de la prestació per desocupació per si aquesta s’ha vist afectada en la seua quantitat inicial o posterior, com a conseqüència de la reducció de les quantitats no cotitzades per RTVV en el període reclamat.

10. De la mateixa manera haurem de sol·licitar l’actualització de les cotitzacions que durant el período en què estem cobrant la prestació per desocupació, el SEPE està obligat a cotitzar per nosaltres a la Seguretat Social.

11. En cas que el SEPE posara alguna salvetat a l’hora d’atendre la nostra sol·licitud de revisió, cosa que pensem que no passarà, la cap adjunta provincial ens ha indicat que li ho fem saber i que des de la inspecció realitzaran les gestions necessàries per tal que se soluciones el problema.

12. Els companys que hagen firmat el conveni com a majors de 55 anys, entre el treballadors, l’empresa i la Tresoreria General, també hauran de sol·licitar la revisió i actualització del conveni.

Compartir

Deja un comentario