COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ DE RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA SAU

cartaAjust

En el marc de les reunions mantingudes ahir i prèvia comunicació a la Representació Legal dels Treballadors amb el Director General de Radiotelevisió Valenciana, SAU, l´empresa desitja fer públic el següent comunicat:

 I.- La Direcció d´RTVV, SAU acata, com no podia ser d’altra manera, la Sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 4 de novembre, relativa a l’expedient de regulació d’ocupació formulat per esta entitat, així com reitera la seua decisió de no recórrer la mateixa.

 II.- En conseqüència, i després de la notificació de la fermesa del pronunciament jurisdiccional citat, es procedirà a comunicar individualment a tots els treballadors afectats per l’expedient la seua situació personal en l’empresa, així com la seua readmissió.

 III.- Igualment, i respecte a la reincorporació efectiva dels treballadors afectats, la mateixa serà notificada individualment  via correu electrònic (amb sol·licitud de justificant de recepció) als mateixos, amb expressió dels drets que els comprenen a partir del dia 19 de novembre de 2013, habilitant RTVV, SAU números de telèfon i correus electrònics per a la informació de les persones afectades, cosa que es posarà en general coneixement als efectes oportuns.

 IV.- En tot cas, s’informa que serà la direcció de l’empresa la que realitze els tràmits requerits per a materialitzar la citada reincorporació, disfrutant els treballadors en primer lloc de les vacances pendents, per a continuació passar a situació de llicència retribuïda amb alta en la Seguretat Social, sense perjuí de la possible reincorporació efectiva de treballadors que puga requerir el procés productiu en les dates que es determinen.

Compartir

Deja un comentario