ALS COMPANYS TREBALLADORS DE RTVV I A L’OPINIÓ PÚBLICA

La nota feta pública el dia 27 d’aquest mes per l’actual Direcció Liquidadora de RTVV significa l’adopció d’una posició que només es justifica, no ja pel menyspreu als treballadors de l’empresa, cosa de la qual ja havien fet gala en massa ocasions les direccions anteriors, i en definitiva el PP a la Generalitat, si no per una voluntat exclusiva de fer dany als mateixos treballadors, més enllà d’allò estrictament necessari en un procés tan dolorós per a ells com està sent el del tancament de RTVV.

En efecte, com és possible que una empresa que es nega a donar treball efectiu als seus empleats es permeta recordar-los, i fins i tot amenaçar-los amb possibles sancions, en cas que es busquen un altre treball, pensant en un futur laboral que se’ls nega a RTVV?. Quina classe de competència se li pot fer a una empresa que ha decidit unilateralment suprimir la seua activitat amb l’únic objectiu de silenciar la informació objectiva transmesa voluntàriament i professionalment pels treballadors, ja que no s’estalvien nòmines en continuar pagant-los i fins i tot perdent-se els ingressos de la campanya de Nadal ?

Quinas credibilitat poden tindre els que s’omplen la boca parlant de la necessitat d’emprenedors quan pretenen mantenir en l’absoluta inactivitat al millor de la intel·ligència valenciana en matèria audiovisual ?

Com hem de creure’ns que són bons gestors dels diners públics quan estan disposats a renunciar a descomptar dels salaris de tramitació que encara deuen, allò que haurien pogut ingressar en aquestes ocupacions els treballadors ?

No hi ha cap raó per a aqueixa nota més que una evident mala fe empresarial. I convé denunciar-ho alt i clar des d’ara mateix, amb l’objectiu que no siga aquest el criteri que impere en les pròximes actuacions empresarials, perquè, si és així, els treballadors sabrem defendre’ns adequadament. I ens remetem a l’experiència.

Nosaltres seguirem apostant per uns mitjans de comunicació públics imprescindibles a la nostra comunitat i per la defensa dels drets laborals. I ho farem amb raons, tranquil·litat i fermesa. Una abraçada i molt d’ànim a tots. Bones festes per a tots, encara que alguns per la mala fe no se les mereixerien.

AQUESTA ES LA NOTA FETA PÚBLICA PER L’ACTUAL DIRECCIÓ LIQUIDADORA DE RTVV EL DIA 27 DE DESEMBRE

SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓ PER A CÀLCULS DE SALARIS TRAMITACIÓ

27/12/2013

Burjassot, 27 de desembre del 2013.

Estimat/da Sr/a:

Per a calcular els salaris de tramitació que li corresponen, l’empresa n’ha de descomptar prèviament tant els rendiments de treball (per compte propi o alié) percebuts per vosté durant l’esmentat període, com la prestació per desocupació que haja pogut percebre. També tenen incidència en el càlcul les situacions d’IT, AT o maternitat/paternitat. Per tot això, és necessari que ens remeta la documentació següent com més prompte millor:

- Vida Laboral que comprenga tot el període que vosté va estar afectat per l’expedient.

- Històric de bases de Cotització del període comprés des de l’endemà de la seua data de baixa efectiva fins al 4 de novembre del 2013, ambdós inclusivament.

- Informes d’alta i baixa de qualsevol Incapacitat Temporal, Accident de Treball, Maternitat o Paternitat, succeïda durant eixe període i les bases de cotització.

- En cas d’haver exercit una activitat per compte propi pot posar-se en contacte amb l’empresa a través de l’email organitzaciolaboral@rtvv.es per a concretar els detalls de la informació a aportar, i també en cas que haja capitalitzat la prestació del SEPE en cobrament únic.

En el cas que vosté no remeta la documentació anteriorment mencionada abans del 15 de gener del 2014 , no es podrà realitzar el càlcul, ni per tant l’abonament.

Finalment li recordem la impossibilitat de simultanejar el cobrament de la nòmina de RTVV amb la prestació laboral en una altra empresa o administració sense haver-ho comunicat a esta empresa o haver obtingut autorització prèvia, cosa que pot donar lloc a les sancions legalment previstes a este efecte.

Atentament

El Consell de Liquidació de RTVV, SAU.

Acord Junta General d’Accionistes 28 novembre del 2013.

( DOCV 28/11/2013).

 

Compartir

Deja un comentario