ACTA CONSELL D’ADMINISTRACIÓ RTVV, SAU

consell

El Consell d’Administració de RTVV en ple, integrat per les conselleres Rosa Solbes, Xelo Miralles, i els consellers, Rafael Xambó i Manuel S. Jardí, reunits el dia 7 de novembre del 2013, hem adoptat els següents acords:

Primer:- Lamentem profundament la dimissió dels cinc conselleres i consellers nomenats per les Corts Valencianes a proposta del Partit Popular. Considerem molt irresponsable la dimissió, atès que en aquest precís moment és del tot indispensable que els mitjans de comunicació de titularitat pública desenvolupen amb normalitat les funcions que tenen encomanades en virtut de la llei de creació de RTVV i de l’Estatut d’Autonomia vigents.

Segon: Ens adrecem a la Presidència de les Corts Valencianes, perquè a la major brevetat inicie els tràmits establerts en la legislació vigent, a fi que el Parlament adopte les mesures i els tràmits escaients per al nomenament dels consellers previstos en la llei.

Tercer: El Consell d’Administració, en compliment de la llei 3/2012 de 20 de juliol, adverteix sobre la necessitat de mantenir el funcionament normal de l’empresa i insta al conjunt de les treballadores i treballadors de RTVV, com també dels càrrecs intermedis, a continuar desenvolupant les seues funcions laborals amb professionalitat i responsabilitat, com determina la mateixa llei de RTVV i el contracte programa subscrit per RTVV i el Consell de la Generalitat Valenciana.

Quart: Remarquem que hi ha pendent d’execució la sentència de nul·litat de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Sobre aquest punt, recordem que les conselleres i consellers que ens mantenim a l’òrgan de govern de RTVV vam expressar en reiterades ocasions, tal com consta a les actes, la nostra oposició frontal i decidida a l’execució d’un ERO a hores d’ara anul·lat per la Justícia.

Cinquè: La sentència de nul·litat de l’ERO, entre d’altres fonaments, estableix la violació de drets fonamentals dels treballadors per part de la Generalitat Valenciana. El Consell pretén transgredir la llei de RTVV i conculcar els drets de tota la ciutadania, en intentar privar-la d’un dret fonamental que contempla l’Estatut d’Autonomia vigent. Instem l’Administració autonòmica i molt especialment al soci únic de RTVV SAU –el Consell de la Generalitat Valenciana- a garantir l’execució de la sentència del TSJ sobre la nul·litat de l’ERO i la readmissió dels treballadors acomiadats, com també a garantir la prestació a la ciutadania del servei públic de radiotelevisió valenciana en els termes contemplats a l’Estatut d’Autonomia i subscrits al Contracte Programa vigent.

Sisè: Amb aquesta finalitat, aquest Consell d’Administració ofereix la seua total col·laboració i disponibilitat per a afavorir la continuïtat de les emissions de RTVV, així com la intermediació, si fóra necessària, entre la representació laboral de RTVV SAU i la Generalitat Valenciana.

Setè: Reclamen al soci únic de RTVV SAU l’obligació legal de proveir els recursos necessaris per al bon funcionament de l’empresa. Advertim que, a hores d’ara, la Generalitat Valenciana ha estat incomplint la compensació econòmica acordada en el Contracte Programa, la qual cosa està comportant unes despeses financeres addicionals que amenacen el compte de resultats de l’exercici en curs.

Vuitè: Aquest Consell d’Administració fa costat al personal de RTVV i no dubta que continuarà exercint el seu treball amb professionalitat i responsabilitat.

Novè: Agraïm a tota la ciutadania i entitats cíviques, culturals i associatives el suport que estan demostrant a RTVV, juntament amb la reivindicació de la continuïtat de la radiotelevisió pública, de la qual n’és titular.

En Burjassot a 7 de novembre de 2013

Consuelo Miralles Gregori
Rosa Solbes López
Rafael Xambó Olmos
Manuel Salvador Jardí

Compartir

Deja un comentario